Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja

October 05 2019

Czy o wszystkim co się wydarzyło między nami, po prostu zapomniałaś?
Jesteś taka obojętna Mała. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja
Czasem staramy się uszczęśliwić osoby, dla których jesteśmy obojętni. Przestańmy to robić, nie dla każdego jesteśmy kimś wyjatkowym tak jak oni dla nas..
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja

July 01 2019

Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja

June 13 2019

Niby tylko zmiana pogody, a przypomniała że bałaś się burzy.
— "Listy" do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja

June 04 2019

Zielona herbata, będzie już zawsze smakować Tobą
— "Listy" do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja

May 24 2019

Może dlatego że uwielbiam nadal wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sam czerpać z tego przyjemność i radość
— nic nie zrobisz, taki jestem..
Reposted fromegzystencja egzystencja

May 01 2019

Nie pamiętam smaku twoich ust...
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja

March 26 2019

Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja

February 24 2019

Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.. 
— bynajmniej kiedyś Ci się podobało
Reposted fromegzystencja egzystencja

February 23 2019

Jeśli kiedykolwiek bedziesz chciala odejść, nigdy wiecej do mnie nie podchodź..
— znalezione
Reposted fromegzystencja egzystencja

July 11 2018

5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove

May 02 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 02 2017

1335 114e
Reposted fromwwannie wwannie

March 13 2017

4716 008b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 10 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 09 2015

6822 5792
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 08 2015

5944 775d
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl